2012 онд Америкийн Нэгдсэн Улс хуруу шилний хүүхдийн тоогоороо дээд амжилт тогтоожээ.

Огноо: 2014-12-08       Бэлтгэсэн эмч:        Уншсан: 952    


2012 онд Америкт үр шилжүүлэн суулгах аргаар төрсөн хүүхдийн тоо өмнөх жилүүдээс хамгийн өндөр гарчээ. Энэ онд давтагдсан тоогоор АНУ-д 165000 удаагийн үр шилжүүлэн суулгалтаар 62000 хүүхэд төрсөн байна. Энэ нь 2012 онд нийт шинээр хэвийн төрсөн нярайн тооноос 1,5 хувиар илүү үзүүлэлттэй гарчээ.

Одоо Америкт анхны хүүхдээ төрүүлж буй дундаж нас 26 байгаа бөгөөд энэ үзүүлэлт 1970 онд 21 байжээ.

Судлаачдын үзэж байгаагаар хүүхэд төрүүлэх нас цаашид хөгшрөх бөгөөд энэ нь нөхөн үржихүйн технологийн тусламжтайгаар төрөх хандлага ихэссэнтэй холбоотой гэж үзэж байна.


Судалгаа

Эмнэлгийн тухай мэдээллийг хаанаас авсан бэ?
Нийт хандалт : 1066212
Өнөөдрөөр : 482
© 2015 "АСЭ" Эмэгтэйчүүдийн мэс засал, урогинекологийн төрөлжсөн, нарийн мэргэжлийн эмнэлэг